Borang Pendaftaran Pelajar Online - Maahad Tahfiz Negeri Pahang
Syarat-Syarat Permohonan

1.    Anak Negeri Pahang Darul Makmur seperti takrifan berikut :
       a) Permohonan atau ibubapa dilahirkan di Negeri Pahang

2.    Berumur di antara 17 hingga 21 tahun

3.    Belum berkahwin dan bersedia untuk tiddak berkahwin

4.   Lulus Peperiksaan SPM dengan :
      (a) Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu
      (b) Kepujian Bahasa Arab Komunikasi atau Bahasa Arab Tinggi
      (c) Kepujian dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, atau Pendidikan Syariah Islamiah,atau Pendidikan Islam
      (d) Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya LULUS.

5.    Boleh membaca Al-Quran dengan baik dan berminat untuk menghafal Al-Quran.

6.    Lulus dalam temuduga dan ujian simulasi yang dijalankan.

Nota Penting : Sebarang kesilapan semasa memasukkan setiap data maklumat yang diperlukan dalam sistem tersebut. Ini kerana, sebarang kesilapan seperti tidak mengisi maklumat dengan betul dan tepat antara salah satu punca yang boleh menyebabkan permohonan calon gagal. Sila baca dan fahami dahulu panduan memohon yang disertakan pada laman sistem permohonan adalah langkah terbaik bagi mengelakkan kesilapan. Sila membuat semakan semula maklumat yang diisi itu dengan teliti sebelum mengesahkan dan mencetak permohonan yang telah dilengkapkan. Sebarang pengemaskinian seperti untuk membetulkan kesilapan boleh dilakukan sebanyak tiga (3) kali sepanjang permohonan.
*Bagi calon SPM 2015, permohonan boleh menggunakan KEPUTUSAN PERCUBAAN SPM 2015

A. MAKLUMAT PERMOHONAN
PROGRAM*
UNTUK KEMASUKKAN SESI*
UNTUK DARJAH/TINGKATAN*
SESI KELAS* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
SEKOLAH TERDAHULU
B. MAKLUMAT PELAJAR
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak
Tempat Lahir*
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga)
Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah
Alamat Rumah*
Bandar*
Poskod*
*Daerah (PAHANG Sahaja)
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan)
 
Untitled Document
C. MAKLUMAT BAPA
Nama*
No KP*
Tempat Lahir*
Pekerjaan*
Gaji* (RM)
Pendidikan Tertinggi
Majikan*
Alamat
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks:
Email
Eg. mel@yahoo.com
D. MAKLUMAT IBU
Nama*
No KP*
Tempat Lahir*
Pekerjaan* Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Pendidikan Tertinggi
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email Eg. mel@yahoo.com
E. Maklumat Keluarga
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F. UNTUK DIHUBUNGI JIKA KECEMASAN (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email
Eg. mel@yahoo.com
Untitled Document
G. MAKLUMAT AKADEMIK
1. MAKLUMAT PEPERIKSAAN SPM/PERCUBAAN SPM
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
BAHASA MALAYSIA
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM
BAHASA ARAB KOMUNIKASI
BAHASA ARAB TINGGI
PENDIDIKAN AL QURAN DAN AL SUNNAH
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
2. PEPERIKSAAN LAIN (Jika ada. Contoh: SMA / STAM)
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
  Mata Pelajaran Gred/Keputusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. MAKLUMAT KOKURIKULUM
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Pencapaian
1
2
3
4
5
4. PENGUASAAN AL-QURAN
Kelancaran Membaca Quran Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Membaca Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Menulis Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Telah Khatam Quran Ya   Tidak.
Jika TIDAK, juzuk ke berapakah sekarang?
Pernah Hafaz Quran Ya   Tidak.
Jika YA, Brapa juzukkah yang telah dihafal?

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak Maahad Tahfiz Negeri Pahang berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran tanpa sebarang notis.