Borang Pendaftaran Pelajar Online - Maahad Tahfiz Negeri Pahang
A. MAKLUMAT PERMOHONAN
PROGRAM*
UNTUK KEMASUKKAN SESI*
UNTUK DARJAH/TINGKATAN*
SESI KELAS* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
SEKOLAH TERDAHULU
B. MAKLUMAT PELAJAR
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak
Tempat Lahir*
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga)
Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah
Alamat Rumah (Baris 1)*
Alamat Rumah (Baris 2)
Bandar*
Poskod*
*Daerah (PAHANG Sahaja)
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan)
 
Untitled Document
C. MAKLUMAT BAPA
Nama*
No KP*
Tempat Lahir*
Pekerjaan*
Gaji* (RM)
Pendidikan Tertinggi
Majikan*
Alamat
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks:
Email
Eg. mel@yahoo.com
D. MAKLUMAT IBU
Nama*
No KP*
Tempat Lahir*
Pekerjaan* Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Pendidikan Tertinggi
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email
Eg. mel@yahoo.com
E. MAKLUMAT KELUARGA
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F. UNTUK DIHUBUNGI JIKA KECEMASAN (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email
Eg. mel@yahoo.com
Untitled Document
G. MAKLUMAT AKADEMIK
1. MAKLUMAT PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
BAHASA MALAYSIA
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM
MATEMATIK TAMBAHAN
FIZIK
KIMIA
BIOLOGI
BAHASA ARAB TINGGI
AL QURAN DAN AL SUNNAH
SYARIAH ISLAMIAH
2. PEPERIKSAAN LAIN (Jika ada. Contoh: PMR / SMA)
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
  Mata Pelajaran Gred/Keputusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. MAKLUMAT KOKURIKULUM
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1
2
3
4
5
4. PENGUASAAN AL-QURAN
Kelancaran Membaca Quran Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Membaca Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Menulis Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Telah Khatam Quran Ya   Tidak.
Jika TIDAK, juzuk ke berapakah sekarang?
Pernah Hafaz Quran Ya   Tidak.
Jika YA, Brapa juzukkah yang telah dihafal?

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak Maahad Tahfiz Negeri Pahang berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran tanpa sebarang notis.