Borang Pendaftaran Pelajar Online - Sekolah Menengah Agama Nahdhah Hasanah
Perhatian:
- Sila isi maklumat di bahagian A, B, C, D, E, F, G
- Sila isikan semua maklumat
- dan klik butang 'Hantar / Submit' di penghujung borang.

A. MAKLUMAT PERMOHONAN
PERMOHONAN KE SEKOLAH*
UNTUK KEMASUKKAN SESI*
UNTUK DARJAH/TINGKATAN*
SESI KELAS* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
SEKOLAH TERDAHULU
B. MAKLUMAT PELAJAR
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/MyKid/Passport* Eg. 080701075251
No Surat Beranak Eg. Y9000129
Tempat Lahir*
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) Eg. 0123456789
Email (Penjaga)
Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah Eg. 0380001234
Alamat Rumah (Baris 1)*
Alamat Rumah (Baris 2)
Bandar*
Poskod*
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan)
 
Untitled Document
C. MAKLUMAT BAPA
Nama*
No KP* Eg. 760103075251
Pekerjaan*
Gaji* (RM) Eg. 5500
Majikan*
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
Tel. Rumah Eg. 0380081234
Tel. Pejabat Faks:
Email
Eg. mel@yahoo.com
D. MAKLUMAT IBU
Nama*
No KP* Eg. 760103075250
Pekerjaan* Suri Rumah(Klik)
Gaji* (RM) Eg. 5500
Majikan
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
Tel. Rumah Eg. 0380001234
Tel. Pejabat Faks :
Email
Eg. mel@yahoo.com
E. MAKLUMAT KELUARGA
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F. UNTUK DIHUBUNGI JIKA KECEMASAN (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
 Tel. Rumah Eg. 0380001234
 Tel. Pejabat Eg. 0380001234
 Faks
 Email
Eg. mel@yahoo.com

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak Sekolah Menengah Agama Nahdhah Hasanah berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran tanpa sebarang notis.